is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ijverigste leden van de Stellendijksche kiesvereeniging de Politieke kompasnaald.

Marksteen.

Ik heb al... het genoegen — ik heb al het genoegen gehad... de heeren te ontmoeten. En dan is u zeker mijnheer Snor, als ik het vragen mag?

Schor.

Schor, om u te dienen, procureur Schor, voorzitter van de bedoelde kiesvereeniging. (Marksteen buigt.) Mijnheer Marksteen! In de gewichtige omstandigheden, waarin ons kiesdistrict geplaatst is geworden door het overlijden van onzen geachten vertegenwoordiger in de Tweede Kamer, heeft de kiesvereeniging het haar plicht geacht om voor de aanstaande verkiezingen, die den llden zullen plaats hebben, een kandidaat te benoemen, die den overledene op eene waardige wijze zou kunnen vervangen.

Marksteen (die reeds eenige teekenen van ongeduld heeft gegeven.)

Heel aangenaam te vernemen, mijnheer — heel goed — en — en toen ?

Schor.

Mijnheer Marksteen, zij is daarvoor heden morgen in eene gewone en heden middag in eene buitengewone vergadering, bijeengekomen om over die keuze te beraadslagen, en is zoo gelukkig geweest, tot een besluit dienaangaande te zijn gekomen.

Marksteen.

't Doet me pleizier, mijnheer Schor, pleizier voor de kiesvereeniging; maar eigenlijk, neem me niet kwalijk