Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogland.

Zoo als je wilt.... Wacht, ik zie dat je voorletters W. v. B. op je koffertje staan. Daar moeten we op letten. Noem je Wouter van Bergen.

v. Balen.

Excellent, 't Is goed dat je om die letters gedacht hebt. Al mijn linnengoed is ook zoo gemerkt, W. v. B. — Ze mochten anders soms bij toeval denken, dat ik mijn zakdoeken gestolen had.

Hoogland.

Dus dat is in orde. Ik zal je ook onder dien naam schrijven.

v. Balen.

Natuurlijk. En — Frits, ga eens even een eindje van me van daan.... Daar, ga daar eens even staan. (Frits gaat eenige passen op zij.) — Zoo — en nu (hij keert zich nu om.) Roep me nu eens even — bij mijn nieuwen naam.

Hoogland.

Wouter van Bergen?

v. Balen, (keert zich snel weer om.)

Zoo — goed zoo — 't was maar een kleine oefening. Om eens te probeeren of ik naar mijn naam zou luisteren. Ik heb 't al gezien; dat zal wel lukken. En — heb je nu nog iets?

Hoogland.

Neen, ik geloof het niet. En heb jij nog het een of ander te vragen. (Hij ziet naar den achtergrond en dan op zijn horloge.) Ik begrijp niet, dat ze er nog

Sluiten