Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Breevelt.

Een klein kwartier, denk ik. Als we dien weg daar ten einde loopen en dan rechts de brug over, dan zijn we er.

Mevr. Breevelt.

Hoe heet die plek hier?

Breevelt. (ziet op een kaartje.)

We zijn hier.... laat eens zien.... beim Weissem Kreuz — bij het witte kruis.

Mevr. Breevelt.

Laten we nog een oogenblik hier gaan zitten op de bank. Het is hier zoo mooi (Zij gaat op de bank zitten.)

Breevelt.

Waar of Marie op 't oogenblik aan 't dwalen is ? Ze had geen lust om met ons meê te gaan.

Mevr. Breevelt.

Neen, ze zei me, dat ze ging teekenen. Daar heeft ze in eens groote liefhebberij in gekregen.

Breevelt.

Ik kan 't me best begrijpen — in zoo'n prachtige natuur, en dan met een reiscompagnon als Van Bergen. Dat is een geboren artist. — Heb je die schets gezien, die hij gisteren avond van de Jungfrau gemaakt heeft?

Mevr. Breevelt.

Neen, maar Marie heeft me er van verteld.

Breevelt.

Zoo, sprak die er ook over?

Sluiten