is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet bezwaren. Ik heb veel te veel verplichting aan u„ dan dat ik u niet met alle pleizier uit de verlegenheid zal helpen. Als u geld noodig hebt, dan — het spreekt van zelf — dan disponeer over me.

v. Balen.

Franchement gezegd, mijnheer Breevelt, als u me niet was voorgekomen, zou ik het u gevraagd hebben. Ik heb er anders een hekel aaD, van iemand geld te leenen, of het moest een zeer intieme vriend van me zijn.

Bbeevelt.

Kom, kom, daar zijn we vrienden genoeg voor, en ik zeg nog eens, we zijn zooveel aan u verplicht....

v. Balen.

Laten we daar niet van spreken— dat zou bovendien eer een reden voor me zijn om het u niet te vragen; maar — ik ben hier totaal in den vreemde.... Ik moet wel.

Breevelt.

Wacht, we zullen de zaak maar in eens afdoen. (Hy opent zijn portefeuille). Ziedaar — ik heb niets dan hollandsch bankpapier — kan ik u voorloopig met een van zestig helpen? (Hij geeft hem het bankbiljet.)

v. Balen.

Dat is voor bet oogenblik ruim genoeg; dank u, mijnheer Breevelt. Ik schrijf van avond nog om geld, en dan zal ik het u zoo gauw mogelijk teruggeven.