is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

I. WAT IS CHRISTELIJK SOCIAAL? blz. 1-24

De verhouding tusschen het „christelijke" en het „sociale"; z(j schijnen elkaar uittesluiten; zij kunnen niet gescheiden worden. — Het Christendom vraagt niet één „christeiyken" maatschappij vorm; wat zwak schijnt, maar sterk is. Het beoordeelt de toestanden bij eiken vorm: bezitsverdeeling; Zondagsarbeid; nachtarbeid ; kinderarbeid; woningtoestanden; bestaansonzekerheid; vrouwenarbeid; arbeidsduur; arbeidersziekten. Het christelijk geweten tegenover deze toestanden onverschillig; bezadigd; nieteenzijdig; critiseerend ook de arbeiders; oprecht veroordeelend de misstanden. — Betering zoeken door den eisch van „socialisatie" zegt niet alles; zegt niets. Noodig is goede sociale wetgeving en een sociaal-voelend publiek geweten en verheffing van het zedelijk besef bij allen. Het Christendom predikt echte solidariteit en hulp aan de zwakken. — Meer sociaal gevoel zal zuivering der toestanden brengen. Het Christendom moet zichzelf worden.

II. CHRISTELIJK-SOCIALE STUDIE EN BIJBELGEBRUIK. blz. 25—48

Belang van dit vraagstuk. Gevaren van verkeerd Bijbelgebruik: de Schriftinhoud vastgemaakt aan bepaalde vormen öf vervluchtigd tot niets-zeggende „beginselen". In hoeverre al dan niet van christelijke sociologie mag gesproken worden; Todt en Göhre tegenover elkaar. Het christelijk geweten moet