is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misstanden absoluut niets is gezegd en wij hier staan voor louter theoretiseeren en vlagvertoon. De omvorming der maatschappij vraagt zeker nog vele tientallen, allicht honderdtallen van jaren; wat baat het my nu, dat dan de misstand zal zijn verdwenen? Het is een zeer leêg enthousiasme, waarmee een volksvergadering de komst van het socialisme over eeuwen begroet. Tenzij het theoretisch bezien van een verre toekomst gepaard ga met stevigen verbeterings-arbeid nü, maar dan een verbeterings-arbeid op den bodem van de huidige maatschappij, d. w. z. met terzijde-lating van de kwestie der socialisatie. Hier staan de socialistische groepen voor een innerlijke tegenstrijdigheid, die vooral in hun vakactie sterk uitkomt. De nieuwe maatschappij wordt verwacht na het bankroet der tegenwoordige, die bezig is fiasco te maken; èn de vak-actie bedoelt, de tegenwoordige verhoudingen te beteren en dus de maatschappij te stevigen.

Met den eisch der socialisatie is inderdaad minder dan niets gezegd. En een vergelijking van hetgeen de »burgerlijke« partijen en hetgeen de »socialistische« partijen vragen van de sociale wetgeving, maakt dit zeer duidelijk. Er is hoogstens — en niet eens altoos — verschil in graad; er is geen verschil in wezen. Het Erfurter Program geeft een socialistische beginselverklaring en komt daarna tot de werkelijkheid, door voor den eersten tijd (»zunachst«) te vergen, wat ook door anderen wordt gevraagd. Op het Congres der Internationale Sociaal-Democratie heeft mr. Troelstra dan ook de kwestie aan de orde gesteld, of de tijd niet gekomen is om meer socialistische eischen te stellen in plaats van de burgelijke van tot nog toe.»)

*) Zie zijn artikelen in Het Volk van 3, 5 en 28 September 1907.