Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen, om het »wetenschappelijk« ongeloof te bestrijden; de inrichting der vakvereenigingen en de opleiding van leiders in de arbeidersbeweging wordt er bestudeerd. Theorie en practyk; aanval en verdediging.

Van de »Conferentie« gaat een poging uit, om de christelyk-sociaal gevoelende vrouwen te organiseeren en om de meer-bevoorrechten te bewegen, zich daadwerkelijk in te laten met de arbeidsvoorwaarden, waaronder vrouwen werken moeten b.v. in huisindustrie en confectie-bedrjjf. Een uitgebreide schriftelijke propaganda wordt voortdurend onderhouden door boeken, bladen, brochures, vliegende blaadjes, waardoor allerlei kringen van het Duitsche volk worden bereikt.

Een levendig, practisch, sociaal christendom is daar.*)

Het spreekt wel van zelf dat de uitbreiding èn van de inwendige zending èn van de sociale actie de behoefte deed ontstaan om wederzijds de grenzen aftebakenen en de samenwerking te regelen. Het Congres voor inwendige zending te Essen in 1907 heeft daarover deze voorzichtig gestelde, maar duidelijke uitspraak gegeven 2) :

Het vierendertigste Congres voor inwendige zending erkent de beteekenis, die een nationaal en christelijk voelende arbeidersbeweging heeft voor de versterking en genezing van het geheele volksleven, en begeert dus hartelijk, dat deze beweging groeien zal tot een machtigen factor in het volksleven.

Het ziet in de arbeiderswereld een lid van ons volksgeheel niet gelijke rechten als elke der andere geledingen; dat het recht heeft, zijn eigen aangelegenheden zelfstandig te regelen en met alle wettige middelen te arbeiden voor zijn bepaalde

') Een overzicht in Taten Jesu in unsren Togen; S. 170—180.

*) Opgenomen o.a. in Kirchlich-Sosiale B Uit ter, November 1907.

6

Sluiten