is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus van daadwerkelijk verzet tegen Gods leiding geen sprake kan komen, hoogstens van twijfel aan of gemor tegen deze besturing. Er zijn misstanden of wat wy «misstanden» noemen, die liggen buiten de menschelijke werkingsfeer: lange krankheid, dood en rouw, waar geen mensehenhand gehandeld heeft, noch rechtstreeks noch zydelings, en waar de berusting niet in strijd kan komen met den plicht tot handelen en energie-betoon, omdat hier niet te handelen is, enkel te dulden. Het is het vallen in de handen van God en niet in de handen van menschen J). Over deze berusting spreken wij natuurlijk verder niet.

Evenmin over wat vaak berusting genoemd wordt, maar beter «weerloosheid» te noemen ware en wat vooral in de Indische weerloosheid tot uiting komt. *) Daar wordt het leven als zoodanig een majesteit geacht, die niet beleedigd mag worden; het leven op zich zelf afgezien van de vraag, waar het optreedt en hoe het zich openbaart. Dan zal het leven ten allen tijde worden ontzien en men weerloos blijven tegen een aanval en berusten in de gevolgen daarvan, zoovaak verzet zou medebrengen de kans, om dat leven te schenden. Het is de gedachtenwereld, die haar typische uiting vindt in de vrees van Indische monniken, om uittegaan vlak na den regen, omdat de kleine insecten dan plegen te krioelen over den grond en zij dus allicht met hun voetstap leven zouden vernietigen, ook zonder het te bedoelen of het zelfs maar te weten; of in die andere vrees, om zich te verdedigen bij den aanval van een verscheurend dier, omdat men in die verdediging het

') Zie II Sam. XXIV : 14.

2) Zie hierover en over ons geheele onderwerp G. F. Haspels, Weerloosheid. Amsterdam, van Kampen, 1901.