is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekt hier reeds duidelijk genoeg; er is daar geen spiake van het stellen van een maatschappelijke wet. Ln het verband in Deut. XV spreekt nog veel klaarder. Naast het nuchtere feit, dat de arme wel niet zal ophouden uit het midden des lands (men denke aan zonden als luiheid, slordigheid, onmatigheid, die haar veroorzaken) staat daar het ideaal en de eisch (vs 4), dat er geen arme zyn zal!

De veelverbreide meening, dat Matth. VI: 33 door den eisch, dat het Koningrijk Gods eerst worde gezocht, feitelyk allen arbeid voor het aardsche leven veroordeelt, is het gevolg van de averechtsche opvatting der woorden: »het Koningrijk Gods«, dat dan wordt gelijkgesteld met «het Koningrijk der hemelen* en dan met «den hemel«, als werd hier geleerd: «Zoek den hemel en bekommer om de aarde u niet!« Maar het Koningrijk, duidelijker: het Koningschap Gods moet hier op aarde worden verwerkelijkt en daarin moet worden geleefd naar de »gerechtigheid«, die door Jezus inde Bergrede geteekendis; waarna beloofd wordt, dat voedsel en kleeding en deksel zullen worden toegeworpen. M.a.w: hier wordt gevraagd als eerste en eenige zorg van de geloovigen, dat zij zoeken God koning te doen zijn en naar Zijne gerechtigheid te leven, in de overtuiging, dat daardoor alle sociale vragen haar oplossing vinden zullen.

Alzoo geen quiëtisme. Maar integendeel een energiek werken, dat in de wereldlijke verhoudingen God Koning zij.

Naast het geloof aan Gods voorzienigheid derhalve het geloof aan de eigen dringende, ernstige taak. En geen «berusting».

Dit spreekt ook van zelf.