Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle christelijke actie samenkomt. Er wordt besparing door verkregen van tijd en geld. Maar vooral: er gaat opwekking uit en bemoediging van zulk een gebouw, waar men elkaar voortdurend ontmoet, elkaar opscherpt en voortdurend bespeurt, wat reeds is verkregen.

Daarnaast moet de geheele christelijk-sociale actie haar organen hebben; èn de pers èn de congressen. Beide worden het best door een algemeene vereeniging verzorgd. De kringen vinden er elkaar, de belangen vloeien er samen; men kan daar de altijd noodige studie der theorieën en beginselen behartigen, terwijl de toepassing dan meer in de vakvereenigingen aan de orde komt.

Voor zoover de landswet daarin niet voorziet, zullen de vereenigingen een gezegend terrein van werkzaamheid vinden in de zorgen voor ziekte-, begrafenis-, ouderdoms-, weduwenfondsen, die in elk geval door groote kringen beter dan door kleine kunnen worden ondernomen.

Eindelyk kunnen deze algemeene vereenigingen doen, wat wij voor de vakvereenigingen betreuren, namelijk: een beslist kerkelijk karakter dragen. Hoe verder wij vorderen, hoe meer de kerken zich zullen moeten bewust worden van haar taak op sociaal terrein. Maar verwakkering van de kerken zal het best verkregen worden, bepaalde raadgevingen en trouwe critiek zullen het meeste vruchten dragen, als een kring zich daartoe zet, die zelf zuiver kerkelyk is en dus het minst de kerkelijke gevoeligheden opwekt.

Er blijft een breed terrein van werkzaamheden voor de christelijk-sociale vereenigingen.

Sluiten