is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het doodelyk kwetsen. Een godsdienst, die niet overal zyn invloed merken doet in het bepalen van doel en middel en dryf kracht, die is in het geheel geen godsdienst. A)

En iedere partij of kring of groep, die groote dingen wil en niet eerst zyn standpunt bepaalt tegenover den godsdienst, die heeft zich daarmede reeds ongodsdienstig, ja anti-godsdienstig getoond. Tegenover de vraag van de kracht en den dienst en den wil van God is «neutraliteit" onbestaanbaar. ~)

Men herhale hier niet, dat meerdere staatspartijen4 toch hetzelfde doen als de Sociaal-Democratie en men het dus niet alleen aan de laatste mag verwijten. Want deze vergelijking gaat alweder niet op. Afgezien van wat over de groepeering der staatspolitieke partyen zou te zeggen zijn en wat hier blijft rusten : geen enkele party vat zulk een breed terrein in het oog, bedoelt zulk een radicale omzetting, wacht van haar werking zulke geestelijke vruchten. De Sociaal-Democratie trekt het staatsleven, het oeconomisch leven en het bedrijfsleven binnen haar terrein; zy heeft één universeel middel, dat overal moet worden toegepast en overal volgens haar zeggen toegepast worden kan; zy verwacht uit de socialisatie een geheel nieuw zedelyk en geestelijk leven. Ook dit laatste is niet overdreven. Ongeveer alle ondeugden en zonden, alle maatschappelijke moei-

') De heer H. J. van Vorst, tot voor korten tijd Pater Coelestinus, schrijft in zyn Christendom en Sociaaldemocratie, blz. 10 deze voor een christen toch absoluut onverklaarbare woorden: „Wat ik op het gebied van godsdienst aanneem of verwerp, heeft met myn socialisme niets uitstaande."

2) Dat hiermede nog niet wordt partygekozen voor de „christelijke" politiek der laatste jaren, is boven reeds gebleken.