is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheden komen voort uit het privaatbezit en zullen met de tegenwoordige regeling verdwijnen zonder door andere verkeerdheden of door andere vormen derzelfde verkeerdheden te worden vervangen, zonder dat wij voor andere groote moeielijkheden komen te staan. Niet alleen b.v. de regeling van de vergoeding voor geleverden arbeid of de regeling van de positie der gehuwde vrouw zal daar zonder veel bezwaar worden gevonden. Maar b.v. de dobbelzucht en speelzucht, d. i.: de lust om zich zonder werken te verrijken en om' door de kitteling van het rijzen en dalen der kansen zich te laten streelen, zal niet meer voorkomen in de nieuwe maatschappij.*) Zelfs gruwelijke zonden als de tegennatuurlijke ontucht — om van prostitutie en drankzucht te zwijgen — zullen in de nieuwe maatschappij geen plaats meer vinden.2) En men zie, wat blijde wereld wordt geteekend in redevoeringen en hoofdartikelen op de christelijke feestdagen, als de vruchten worden geschilderd van het komend Socialisme! Een nieuwe eeredienst komt op, die de harten zal bevredigen; die wel geen middel zal aanwijzen tegen krankheid of dood, tegen zelfzucht of haat, maar die toch de menschen dan zal zien gaan in groote blijheid.

Wie optreedt met zulk een program en dan den

godsdienst ter zij laat — ook al bestrijdt hy hem niet

dus noch het licht noch de kracht van God behoeft voor de totale vernieuwing van menschen en toestanden die is ongodsdienstig.

J) Zie Het Volk van 3 November 1907, hoofdartikel; o.a.: „Dit verschijnsel is onafscheidelijk ingeweven in de maatschappij, waar de tegenstelling tusschen r«k en arm zoo ontzettend scherp is geworden als in de onze." De Germanen, die eenige eeuwen vóór het kapitalisme leefden, dobbelden en speelden immers ook?

') Aldus F. van der Goes in Het Volk van 9 en 16 November 1907.