Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

Socialisatie en Meerwaarde.

Indien wij ons als christenen verre houden zullen van de tegenwoordige, georganiseerde Sociaal-Democratie, dan is daarmede toch niet gezegd, dat wat in dien kring op die bepaalde wijze wordt gepropageerd of geformuleerd ook op zich-zelf voor ons geen waarde zou hebben, geen roeping ons zou brengen en ons niet zou stellen voor een taak.

Het tegendeel is al dadelijk het geval met den eisch van de Socialisatie en met de theorie van de Meerwaarde, waarin zeer nadrukkelijk aan het woord komen de belangrijke vragen van de bezitsregeling en van de verdeeling van de arbeidsopbrengst. Vragen, niet alleen belangrijk voor de rechtstreeks betrokkenen, maar ook terdege voor allen, die de geestelijke en zedelijke zijde der vraagstukken vermogen te ontdekken.

Wij staan achtereenvolgens bij beide stil.

Als wij dan eerst onze aandacht vestigen op den eisch, dat de productie-middelen worden gesteld in de handen van de gemeenschap, laten wij geheel en al de kwestie rusten van de »Verelendung«; de vraag, of feitelijk onze maatschappij door de opeenhooping van rijkdommen, de concentratie der kapitalen en der bedrijven, de verarming der armen, de vergrooting van het aantal bezitloozen — of zij daardoor niet bezig is,

Sluiten