Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een absolute eisch van algemeen privaatbezit wordt met al de gegevene argumenten niet tot ons gebracht; een absoluut verbod van socialisatie evenmin. Het komt ons voor, dat een zekere socialisatie door Christenen kan worden verdedigd; maar dat voor de practyk alles zou aankomen op de grenzen, de inrichting, de bijzondere middelen, waaromtrent van te voren niets zekers zal te zeggen wezen. Alleen wie van de socialisatie den hemel op aarde verwacht, of wie de menschen-van-nu als eigenlijk goed beschouwt, of wie voor de menschenvan-straks een gereinigd gemoed en socialen drang verwacht enkel uit een betere maatschappij-inrichting, ja, die vergrijpt zich aan het Evangelie.

Overigens make men niet absoluut, wat nooit meer dan relatief kan zyn.

Onze uiteenzetting zou niet volledig wezen, indien w\j niet afzonderlijk stil-stonden bij de groep van die Christen-Socialisten, die voor het goed recht van deze relatieve beschouwingen niets gevoelen, maar op grond van het Evangelie zeer nadrukkelijk de socialisatie der productie-middelen vragen.L)

l) De naam Christen-Socialist werkt verwarrend. Maurice en Kingsley noemden zich-zelf zoo, zonder dat zü de socialisatie voorstonden; de Blijde- Wereld-groep in Nederland noemt zich zoo, hoewel zü de socialisatie niet vraagt op grond van het Evangelie. Zuiver behoort hier De Bond van Christen-Socialisten,in den tekstgenoemd, met zyn orgaan Opwaarts, uitgegeven te Gorinchem. Men lette voor het Buitenland op La Cloche d'Alarme, „organe du christianisme primitif laique, démocratique et socialiste"; een maandblad, uitgegeven te Bourg-la-Reine (Seine); op The Christian Socialist, een weekblad, dat uitkomt in Chicago, Illinois; op The Christian Common Wealth, eveneens een weekblad en verschonende te Londen, .Christian Commonwealth Compy."

Sluiten