Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er moet een objectief recht zijn voor de verhoudingen der personen en groepen onderling, dat ook door de overheid te handhaven is in haar rechtspraak. Is het niet gemakkelijk te vinden, dan moet het met dubbelen ernst gezocht worden. Daarbij worde geluisterd naar de critiek, van welke zijde zij ook kome. Alle waarheidselementen in de prediking en in het constateeren van een klassenstrijd moeten door de christenen worden onderkend met een helder hoofd en een warm hart. Des te meer recht zullen zy hebben, om met nadruk te verwerpen al het onbillijke in de oordeel-vellingen en het onoprechte in de theorieën.

Zoo zullen zij staan voor het recht!

Sluiten