Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den dienst der barmhartigheid die trilt van

ontroering en blijdschap, omdat zulk een wonderschoon vergezicht zich opent voor hem. Hoeveel misstanden zullen worden weggeruimd, hoeveel andere zullen worden verminderd, hoeveel zegen zal worden gespreid, als de kerken wakker worden en opstaan als één eenig man, om zich te verzetten tegen wat vloekt tegen Gods eere!

Zal de drankgeesel ons volk nog zoo striemen, als de kerken met woorden en daden beslist zich keeren tegen dit kwaad? Zal er zooveel Zondagsarbeid bljjven? Zal niet de nachtarbeid minderen? Als de kerken opstaan als één eenig man, om Gods wil en der zielen wil....

De wereld zal sidderen, als de groote kracht van de kerken mobiel wordt.

Maar nu siddert de wereld niet, want er slaapt veel van de kracht van de kerken. Het is geen gunstig teeken, dat de wereld weinig ongerust is over wat binnen de kerken wordt gepredikt en gehandeld. Het is een bewys, dat zjj er weinig hinder van ondervindt; het wekt het vermoeden, dat woord en daad van de kerken niet al te gevaarlijk zyn voor de ongerechtigheden en de misstanden. Wanneer een kerk zich begeeft op politieke banen, dan slaat velen de schrik om het hart; want zij beseffen, hoe geweldige macht de kerk kan oefenen, als zij haar werkingen stelt in dienst van een politieke partij. Moeten dan zij, die iets hoogers begeeren dan partij-formatie en partij-politiek, niet met dubbelen ernst begeeren, dat voor dat hoogere de kerken zich op de bres zullen stellen? Zou Gods eer niet worden bevorderd, als de kerken stonden voor het goed recht van Zijn wet en Zjjn wil, zoovaak de onderlinge ver-

Sluiten