Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERINGEN.

ag. 11. Bijvoegen: Aflauieinent. m. uithongering, v.: groote honger, m.

» .-tgorapnonie, i. (gr. agora, place publique, et pnooein, crainare) pleinvrees, v.

17. Staat: a votre ai se, tot uw dienst enz. Lees: a votre aise, zooals u wilt; tot uw dienst enz. 20. Bijvoegen onder Alpin: Club alpin, alpenbestijgersclub; Alpini^te, m. alpenbe-

stijger, alpenbeklimmer.

36. Bijvoegen: Armagnac, m. zeer goede brandewijn, m.

38. » Arriviste, m. iem. die carrière wil maken en daartoe alle middelen gebruikt (o. a. in de politiek).

42. Bijvoegen onder AMsouplir: s'Assouplir, v. pr. buigzaam, gedwee worden, en As-

souplis.semeiit, m. het buigzaam, gedwee maken; buigzaamheid, v.

44. Staat: Attenter. Lees: Attenüter.

53. Bijvoegen onder Bagne: galei, v.

53. » » Ha luit: nu: porseleinkast, salonkast, v.

54. Staat: Baladeur. Lees: Bala||de, f. pop. slentering, wandeling, v.; —der, se, v. pr.

pop. slenteren; —deur, m. enz.

59. Bijvoegen onder Barre: maagkramp, v.

03. Onder Beau staat: bien et —, bel et —. Lees: bien et —, bel et —, bel et bien.

69. Bijvoegen: Bigoudi, m. ijzerdraad, m. om te friseeren.

70. » Bi-stro, m. (arg.) kroeghouder (niarrhand de vin).

82. Staat: Meiter Ie branie, voordansen. Lees: voordansen; fig. de eerste bij iets zijn. 87. o Broussailles. Lees: Broussaille, f. vooral plur. Bijvoegen: barbe en —,

dichte, verwarde baard, m.

8'.). Bijvoegen onder Buis: Bui» bénit, gewijde palmtak, m. 92. » » Cadenas: doos voor 't vorstelijk tafelzilver, v.

90. Staat: Campanile, f. Lees: id. m.

98. » inettre a cape, bijleggen. Lees: mettre a la cape.

i>9. Bijvoegen: CaporaÜMer, v. a. door het militarisme overheerschen.

99. » onder Capote: kapotje (vrouwenhoed).

101. Staat achter Carex: Luiches. Lees: Laiebe.

102. Bijvoegen onder Carré: — des ofüeiers, longroom.

102. Staat: Carre||lage, m. het leggen enz. Lees: Carre||lage, m. het leggen van een

tegelvloer; het loon voor 't leggen; tegelvloer, m.; —Ier, v. a. met tegels, vierkante steenen bevloeren enz.

103. Bijvoegen: Carte-lettre, f. postblad; pl. de» rartes-lettre».

103. Staat: Cartouchier, m. enz. Lees: — cliier, m. patroondoos, v.; ypatroontasch, v.:

patroontasch der zeelieden, v.; — cliière, f. patroontasch, v.

103. Onder Cassation staat: se pour-voir en —. Lees: se pourvoir en —.

107. Staat: Centaurée, f. witte winterbloem, v. Lees: wilde amberbloem, v.

111. Bij voegen: Cliain||bard ou Cbamhart, m. pop. lawaaai, omvergooiing, v.; — barde* ment, m. pop. omvergooiiDg, v.; —barder, v. a. pop. omvergooien, tegen den grond smijten.

113. Bijvoegen onder Cliarbon: schurft aan den bek der schapen, v.

116. Staat: ChAtillable, a. enz.; —er, v. a. enz.; —ére, f. Lees als nieuwe rubriek: Cliatière, f. katteval, kattestrik; kattegat enz.; en daarna: ChAti||eur, enz.

116. Staat: Cltaud. Lees: Cliau||d.

117. Bijvoegen onder CtiauMSon: appeltaart, v.

121. Staat: Cliiournie, f. enz. Lees: id., het roeivolk opeenegalei: galeislaven, galeiboeven in een bagno.

127. Bijvoegen onder Clef de voute: fig. hoofdpunt eener zaak.

128. » Clopée, f. klauwzeer.

131. » Colicliemarde, f. lange degen, m. rapier.

134. »» Comité, m. hoofd van het roeivolk op eene galei.

144. » onder Consigner: Opteekenen.

143. »> Contagiosite, f. besmettelijkheid, v.

151. Staat onder Con: — d'lnde. Lees: — (pr. ko> d'lnde.

152. Bijvoegen: Corilelet, m. Cordelette, f. koordje.

152. » Correron, m. dobber, m.

152. » onder Cordonnet: grove naaizijde, v.

1.r»3. » » Coron: mijnwerkersdorp!

Sluiten