Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen kan zooals ik zou willen.. . Wat zal je gebruiken ? "

Lef bedankte, zeggend dat bij werkelijk geen trek had.

„ Onzin! Weigeren is beleedigen hier," zeide hij. „Je moet in Amerika nooit een drink weigeren, say boy, twee cocktails!"

Een van de grooms knikte toestemmend en kwam eenige oogenblikken later terug met twee glazen op een zilveren blad.

„Gezondheid," zeide mr. Cooper, joviaal lachend, in één teug zijn glas leeg drinkend.

„Zie je, die patenten zijn beroerde dingen, alles of niets... up or down... een middenweg bestaat niet... Ik had tienduizend dollars en nu .. . maar enfin . . . Toen uw broer hier was heb ik hem fijn ontvangen . . . fine fellow uw broer ..." Terwijl hij zat te ratelen bestudeerde Lef zijn gezicht.

„Je kijkt naar mijn wenkbrauwen, hé, en mijn haar? . .. Afgebrand . . . explosie ... ik ben chemist. . . alles de schuld van dat vervloekte patent... Je broer zou me niet meer herkennen! . . . Hoe is de zeereis geweest?" . . .

Lef, verbaasd over de welsprekendheid van den ander, kon geen woorden vinden, mompelde iets als all right, maar mr. Cooper luisterde

Sluiten