Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na het ontbijt zou hij dadelijk naar de bank gaan om zijn cheque in te wisselen, om als hij het geld had, er zuinig mee te zijn. Zijn ■\ ermogentje had in één dag een goeden tik-aan gekregen. Wanneer alle dagen zoo duur waren, zou hij gauw ridder-te-voet zijn, en alleen staan zonder geld in een vreemd land leek hem zoo vreeselijk, dat hij spijt begon te voelen over zijn verkwisten van den vorigen dag. Aan de ontbijttafel vroeg hij den kellner waar de bank was en eenige oogenblikken later was hij op straat.

In de bank, groot marmeren gebouw met reusachtige deuren, kon hij niet direct geholpen worden.

Een gelivreide watchman vroeg wat hij zocht

„Geld incasseeren, * zeide hij.

De ander geleidde hem langs een lange rij van loketten naar een glazen hok, waarin een man stond, bezig geld te schuiven naar de dringende menschen buiten.

Met gouden letters boven de loketopening op het glas van het kamertje, stond geschilderd payingteller.

In bruine bakken achter het glas lagen pakken banknoten netjes gesorteerd. In een open kistje stonden stapels goudstukken.

Sluiten