Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij naast elkander zitten op een bank, vlak bij den katheder, zongen zij uit hetzelfde boek met galmende stemmen anthems en hymns; en gingen zij samen weer naar Kwengs huis, waar zij zelf hun potje klaarmaakten op een klein komfoor dat walmde en een sterken petroleumgeur door het huis verspreidde.

Na het eten gingen zij in Batterypark, op het bankje over het aquarium zitten, vrij starend naar de Yankees, van wie zij zich nu de gelijken voelden.

Toch kwam er verkoeling in hun verhouding, voelden zij dat hun vriendschap niet meer zoo innig was als in de dagen toen zij beiden hetzelfde verlangen hadden, beiden dweepten met één zelfde ideaal. Soms zelfs twistten zij over hunne opvattingen en zeiden zij harde dingen met hooge geluiden, dat de voorbijgangers staan bleven, om te kijken naar de gemoderniseerde hemellanders, die druk bewegend kwekten en kwebbelden in een voor hen zelf alleen begrijpelijk amalgama van Engelsche lettergrepen. Lung vond dat de episcopctl church hooger stond dan die van de methodisten. Kweng, die niet twijfelen wilde en vasthield aan het eens omhelsde, verdedigde de leer die hij aangenomen had als „eenig ware".

Sluiten