Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Reverend Jones zei dat Kweng een waar Christen was, dat hij goed gedaan had, mooi gehandeld, dat het te wenschen ware dat alle geloovigen doen zouden als hij en zich niet storen aan praatjes van andersdenkenden. You are a real Christian, my son; the Lord shall repay your truthfulness, en ik zal doen wat mogelijk is om je te steunen op den moeilijken road to paradise. De reverend had hem, toen hij dit zei, op den rug geklopt, zijn hand gedrukt en vriendelijk gelachen, maar toch was Kweng er niet door getroost geworden, had hij zich toch niet kunnen schikken in het verlies van z'n vriend, en terwijl de dominee lievigheidjes zeide, waren zijn gedachten ver weg van belooningen hier namaals en Christenmartelaren.

Hij had verloren — verloren. Dat was alles wat hij wist — verloren. Hij stond nu weer alleen — kende niemand — kon zelfs niet teruggaan naar China. O, 't was nu veel erger

Sluiten