is toegevoegd aan uw favorieten.

Amerikaansche schetsen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minste als ie 'r 'ns meenam naar Coney Island — daar was 't zoo leuk. „Heb je veel geld, John?" vroeg ze.

„Genoeg," zei hij.

„En wanneer neem je me dan 's mee?"

„Now.. . . Sunday ... als je wilt!"

Ze vond 't uitstekend! . . . Maar nu moest ze weg en lachend stormde ze 't winkeltje uit, Kweng beteuterd achterlatend, peinzend dat 't vreemd was — een madonna die naar Coney Island wou . . .

Maar 't slapen ging veel beter. Hij droomde van een blank snoetje, 'n rank vrouwtje dat van hem zou zijn, van hem, heelemaal van hem.

Hij zou zóó aardig, zóó royaal, zóó vriendelijk zijn, dat ze niet anders zou kunnen dan hem liefhebben, hoüen van 'm, al was hij 'n Chinees..

Er waren toch wel meer Chineezen met blanken getrouwd!

Wat ze was kon 'm weinig schelen, ze was aardig en hartelijk, dat was hem genoeg.

Hij had zoo'n behoefte aan iets warms, iets liefs, iets vroolijks in zijn dor bestaan, dat hij zonder eischen deze kans op geluk vastgrijpen wilde — en geluk zou ze 'm brengen — zij met 'r vroolijkheid en 'r heerlijken lach.

Hij had eigenlijk liever een Chineesch vrouw-