is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepalen. Ook zoo, mag ik hopen, bleef ons onvolledig onderzoek niet zonder zekere uitkomst.

Want wij kunnen nu reeds veilig besluiten: hoe hoog men den historischen arbeid van Groen van Prinsterer ook moge waardeeren •— geschiedschrijver, in de volle, echte beteekenis van het woord, was hij niet. De historicus bezweek voor den partijman.