is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind, voor den jongeling, die zich bij hunne studie van dit handboek bedienen.

Zou het niet meer dan tijd worden, dat de Nederlandsche jeugd niet langer uit partijdige bronnen de kennis kwam putten van eene wetenschap, wier eigen kenmerk moet wezen, dat zij zich boven partijschap verheft? En ware onpartijdigheid (in zooverre zij bereikbaar is voor den kortzichtigen mensch), zou die ook niet de hoogste roem van den echten historicus zijn? Zij schijnt mij althans een onmisbaar vereischte voor hem, die op 't geschiedkundig terrein der jeugd tot gids wil verstrekken.