is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^der'veTh^n^t "aam Vr°eg'. WeLk pretje er voor hem opzitten? ên i ,e V°°r Cen,ge der «ezegde waarden, herbergiers

of corporeeie straffe ,1 .?• !! ' ho°gere pecunieele

G,„bligeP,rd »l%Vrp«."t? «""'■»"«» «» »#.. excellentie."

capitano dl^L^f'" b"rad "" ™> "et paleis van den

Hier, zooals aan alle andere secretarieën, was eene eroote drukte Overal

3= ~as-rs is

Her T3Cht 7°°r het huis van den v>cario werd verdubbeld. De uiteanp-en straat werden met karren en balken versperd. De bakkers kresen bevel nm

"««i,de"i„rr\erbf„udelevfgrardigd' °m h" »5s,; h»sró ™

men bedenkt dat hij, ten gevolfe daarvan thans T**™ W°rden' Wanneer vulneraria nn het j g aaarvan, thans een compresje met aqua

van het eerste begta van f ,metaPhyslca,had liggen. Zijne brakken waren al ons reeds bekende8 Amhr beweging m 't veld geweest. Een hunner was de

rnrnrnrnrnsm

genis binnen ,« leiden, al. zijnde de v.iligstth.^^dïgetete iw ~

8.en^,rsiï,r<**•