is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloofden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ELK WAT WILS."

Toen ik ongeveer twee jaar geleden de eerste nummers van de

LEIDSCHE HERDRUKKEN

de beste en goedkoopste Bibliotheek voor het Huisgezin liet verschijnen, in vervolg op mijn Algemeene Bibliotheek, had ik niet op het tot nu toe bereikte resultaat mogen hopen.

Mijn streven om tegen een buitengewoon lagen prijs de beste werken onzer Nederlandsche schrijvers onder het bereik van iedereen te brengen, werd met groot succes bekroond.

Duizenden, die vroeger er niet aan kondendenken, de werken van Van Lennep, Cremer, Vosmaer, Beets, Da Costa, Ten Kate en anderen in eigendom te hebben, zijn nu in de gelegenheid gesteld, al deze werken tegen den ongekend lagen prijs

van 10 Cents per deel

te koopen. Het spreekt van zelf dat tal van huisgezinnen daardoor een bron van veel genot en ontwikkeling

Uitgaven van A. W. SythoiFs Uitg.-MU. te Lelden.