is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*35 Keyser (•/. P. de), De Wartburg. 2 dln. Arnhem, 1866. *30 Kingsley (Ch.), Perseus. Dordrecht, 1858.

37 Koetsveld, (('. E. van), De Kinderen in den Bijbel. Met platen. Amsterdam.

38 Kroon (Dr. T. T.), Mythologisch Woordenboek. Grieksche en Romeinsche Mythologie, 's Gravenhage, 1875.

*39 Kuenen (Dr. A.), De Godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen Staat. Haarlem, 1869—1872, 2 dln.

* 10 Lang (Andrew), Onderzoek naar de ontwikkeling van Godsdienst, Kultus en Mythologie. 2 dln. Haarlem 1893.

41 Lang {Heinrich), De oudste geschiedenis van het Christendom. Haarlem 1805. 2 stukjes.

*42 , Ein Gang durch die christliche Welt. Studiën

iiber die Entwieklung des ehristlichen Geistes. Berlin, 1859.

*43 - — , Eene wandeling door de Christelijke wereld.

Amsterdam, 1805.

*44 , Maarten Luther: Een profetisch karakter.

Alkmaar, 1872.

*45 Langham (Eduard), Handboek voor bijbelsche geschiedenis en letterkunde tot op Jezus' tijd. Uit het Hoogd. door F. van Leeuwen P. T. Mzn. Apeldoorn, 1870.

40 Leeuw (Louis de), De Nederlandsche Jood, zooals hij thans is. Amersfoort, 1804.

47 Marotder (J. H■), Korte geschiedenis van het godsdienst-onderwijs in de Christelijke wereld. Punnerend, 1881. 2 dln.

48 , Het inwendige woord. Eenige bladzijden uit

de geschiedenis der Hervorming. Amsterdam, 1890.

49 ■, Het Paaschfeest. Historische studie. Arnhem,

1894.

50 , Het Pinksterfeest. Historische studie. Arnhem,

1894.

51 Meinsma (AT. O.), Spinoza en zijn kring, 's Gravenhage 1890.

52 -1[eyboom (Dr. LI. U.), De oude kerken en de nieuwe tijd.

5 3 Het Christendom dsr tweede eeuw.

Groningen 1897.