Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 •i" Hoekstra Bz. Br. (S.), De hoop der onsterfelijkheid. Amsterdam, 1807.

'3' , Zedenleer. Amsterdam, 1894. 3 dln.

132 Honen (C. Prui/s van der), Levensstudie]!. Utrecht en Amsterdam, 1857.

133 Hofferichter (Theodor), Religionslehre. lireslau, 18(i5.

134 Hoffmann </'.), La Religion basée sur la Morale. Gand, 1881.

135 Ilooijkaax (Itr. J.) en H. C. Lohr, Het godsdienstig geloof en leven van onze dagen. Rotterdam, 1867,

436 , Ons geloof en de leer der

kerk. Rotterdam, 1877.

137 Hugenlioltz i_?'. W. N.), Het Parlement der Godsdiensten. Rotterdam, 1893.

138 Hugenholtz (Dr. Pk. R.), Zekerheid. Amsterdam, 1864.

- - , Studiën op godsdienst-en zedekundig

gebied. Amsterdam, 1884, 1889. 2 dln.

, Geloofs- en Levensvragen. Voordrachten en vertoogen. Amsterdam, 1885. 2 dln

141 Judge (William Q.), De Oceaan der Theosofie. Utrecht 1900.

1 Keyser (.ƒ. P. de), De Zoon des menschen. Arnhem, 1860.

4 to Aiemra (Jj.), Het godsdienstig Leven. Amsterdam, 1883,

144 koekebakker -Ir. [II.), Het godsdienstig-zedelijk leven, der Christelijke gemeente. Amsterdam, 1878.

145 Koowtra (/.), Zedelijke opvoeding. Groningen, 1898.

146 Koog (J. R. van), Monisme. Eene schets. Leiden 1900.

147 Land (Jjr. J. P. N.), De Wijsbegeerte in de Nederlanden. 's-Gravenhage, 1899.

148 Lang (Heinrich), De moderne wereldbeschouwing. 's-Hertogenboscb, 1862.

149 , Versuch einer christlichen Dogmatik. Berlin, 1868.

15 0 De Godsdienst en het Darwinisme. Gro¬

ningen, 1874.

IJI i^auruiara {])>■. h.), De zeven hootdzonden, 1871.

Sluiten