Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;<0C Henne-am Rhijn (Otto), Geschiedenis van den vooruitgang der menschheid. Amsterdam, 1 870 —1884. 6 dln.

;{ti7 Hoeven (II. A. Des Amorie van der), De cirkelgang der menschheid. 's-Gravenhage, 1876.

308 Hofdijk (W. ■/.), Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Amsterdam, 1804.

369 Hofman (P. L. F.), De Jezuïten. Geschiedenis en leer der Jezuïtenorde. Deventer, 1873.

370 Huet (C. D. Busken), Brieven uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. Haarlem, 1890. 2 dln.

*371 Ilugenholtz Jr. (P. H.j, Schetsen en tafereelen. Amsterdam, Deventer en Leiden. 1872.

^*372 , Karakterbeelden. Amsterdam, 1880.

373 Hugo (Victor), Napoleon le petit. Londres 1852.

374 ./. (A.), J. A. Alberdingk Thijm. Amsterdam, 1890.

375 , Multatuli. Bussum, 1891.

370 Jonckbloet (Dr. 1T. J. A.), Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen, 1872.

377 Jorissen (Dr. Theod.), Anton Reinhard Falck. Herinneringsrede. Amsterdam, 1877.

*H78 , Historische karakters. Amsterdam, 1877.

*370 , Historische Bladen. Haarlem, 1889. 2 dln.

-*3K0 - , Historische Bladen. Haarlem, 1892.

381 Julius (O.), Geschiedenis der Jezuïten. 's-Grav., 1849. 2 dln.

382 Keemau (Henry F), Trajan Gray. Het leven van eenige Amerikanen te l'arijs (1870—71). Amsterdam, 1886. 3 deelen.

383 Kennan (George), Leven en lijden der ballingen in Siberië. Haarlem, 1892. 2 dln.

384 Kinglake (Alexander Williaiti), The invasion of the ( rimea. Leipzig, 1863—75. 10 dln.

*385 Kingsleg (Charles), De Heroën. Sprookjes uit den Griekschen heldentijd. Nijmegen.

380 Kittlitz (Richard Frh. von), Schleiermachers Bildungsgang. Leipzig 1867.

387 Klencke (Prof. Dr.), Levensbeschrijving van Alexander von Humboldt. Naar het Hoogd. door Dr. E. M. Kei ma, Harlingen.

Sluiten