Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*388 Lang (Ileinrich), Tot op den drempel der pastorie. 's-Bosch, 1870.

389 Laurent de VArdecke (P- M.), Geschiedenis van keizer Napoleon. 's Hage, 1840. 3 dln.

390 Lehmans (J. B.), Spinoza. Sein Lebensbild und seine 1'hilosophie. Würzburg, 1864.

391 Leiand (Charles Godfrey), Memoirs. 2 deelen. Londen 1893.

392 L,ennep (Mr. J. van) en •/. ter Goutc, De uithangteekens. In verband met geschied, en volksleven beschouwd. Amst. 1868. 2 dln.

393 Het boek der opschriften. Eene bijdrage tot de geschied, v/h Nederl. volksleven. Amsterdam, 1869.

394 Lessen (M. I). van), Geschiedenis van Frankrijk. Met eene voorrede van Dr. Jan ten Brink. Amsterdam, 1874.

395 Lockhart (J. G.), Het jeugdige leven van Sir Walter Scott. Utrecht, 1841.

396 Macaulay (Lord), The Historv of England. London, 1883. 2 vol.

*397 Maronier (J. ƒ/.), Theodoor Parker. Haarlem, 1875.

398 Mig tiet (F. A.\ Histoire de la Révolution Francaise. Bruxelles, 1839.

*399 Motley (John Lothrop), The rise of the Dutch Republic.

A Historv. Amsterdam, 1857. 3 dln.

*400 Mulder (G. Levensschets door hemzelven beschreven. Rotterdam, 1881. 2 deelen.

401 Muller (Abram), John Bright. Een studie. Haarlem 1889.

402 Naber (Joh lf. A.\ Kracht in zwakheid. Het beeld van Angelique Arnauld, Abdis van Port-Royal 1591—1661. Amsterdam, 1890.

403 Xaber (S. Vier tijdgenooten. Indrukken en beschouwingen. Haarlem, 1894.

404 , Allard Pierson herdacht. Haarlem 1897.

405 Norvim (M. de), Histoire de Napoleon, iiruxelles, 1839.

406 Oort (II.), A. P. G. Jorisseu en II. C. Lohr, Dr. Isaiic Ilooykaas herdacht door ziine vrienden.

Sluiten