is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*.">64 Coster (Dr. D. ■ƒ.), In 't vrije veld. Brieven van een landmeisje. Deventer, 1866. 2 dln.

565 Danciu (Charles), De afstamming van den mensch en de aeksueele teeltkeus. Arnhem-Nijmegen, 1885. '2 dln.

-,(56 , Het ontstaan der soorten door middel van

de natuurkeus. Uit het Engelsch door Dr. T. C. Winkler. Utrecht, 1883.

*567 Degenkardt (W.), Bezielde schepping. Amsterdam. 4 dln

*568 Drummond, (Heavy), De opkomst van den Mensch. Amsterdam— Kaapstad.

*569 Fvdm (F. W. van), Onkruid. Botanische wandelingen. Haarlem, 1886. '2 dln.

*070 Flammarion (Camille), Zijn de hemellichamen bewoond'? Naar het Fransch door Dr. H. Blink. Utrecht 189*1.

571 Gauot (A.), Handboek der Natuurkunde. Rotterdam, -1881.

*572 Goudsmit (Dr. B. C)., De wonderen des hemels. Flammarions Astronomie Populaire voor Nederland bewerkt. Zutphen.

573 Harticig (Dr. G.), Tusschen de keerkringen, schetsen uit het dieren- en plantenrijk. Arnhem, 1863. 3 dln.

574 Huizinga (Dr. /).), Een en ander over voeding. Groningen, 1882.

575 Humboldt (Alexander ton), en anderen. Natuurbeelden en levensschetsen. Kampen.

576 , Kosmos. Ontwerp eener natuurk.

wereldbeschouwing. Naar het Hoogd. door E. M. Beima. Harlingen, 1865, 1866. 5 dln.

577 Kijkjes door venster, deur en dak in het binnenste van den mensch. Zwolle, 1872.

578 Luhacli (Dr. /).), Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch. Gouda, 1855.

*579 Maxius (Dr. JL), Natuurstudiën. Schetsen uit de planten- en dierenwereld. Vertaald door H. Winkler Prins. Leeuwarden. 1868.

580 Meyboom (Dr. L. S. F.) en Dr. W. Vrolik. Vraapunten des tijds. Haarlem, 1856.

*581 Miclielet (■/.), De vogel. Natuurstudiën. Nijmegen. 1877.

582 Mille-r (Hugh), Het getuigenis der gesteenten. Haarlem. 1858.

583 Natur (Aus der). Leipzig, 1859. 2 Theile.