is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud en nieuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat u verder niet bepraten

Door hun heete moeialzucht....

Blinde drijvers, hard 0111 buigen

Die 't gepeupel, naar hun zin

Wondre dingen stampen in,

Die zij uit hun duimpjen zuigen,

Zullen die op eigen hand,

Dragen heel den staat van t land ! .. .

Wijsheid, en geen burgermuiten

Dient u, nu den Engelschman

Al de boosheid die hij kan

Drijft niet rooven en vrijbuiten;

Daarom houdt de priesters (d.i. de predikanten) stil.

Want zij broeden maar geschil.

Och, zij zijn niet eens verlegen,

Wie den Staat in handen heeft,

Als men hun haar wil maar geeft . . .

Is 't uw wil, om 't welbestieren

Van den Staat, dat's Prinsen zoon

Zich als Heer en hoofd vertoon',

Wel, weest stil en goedertieren,

Hoort der andre steden zin.

En schikt dan malkandren in.

Waarom juist uw uitverkoren,

Wijl 't niet Zeeland slechts alleen

Maar den Staat raakt in 't gemeen ?

Billijk is 't die ook te hooren . ..

Zeeland, bindt uw banden vaster,

Scheidt u niet van Holland af,

Of gij bouwt uw eigen graf,

En gij vult het land met laster;

Daarom, wie u port of drijft.

Maakt maar, dat gij heeren blijft.

Al die Gods Woord zuiver leeren,

En zijn hiermeê niet verkleend,

Noch in 't minste niet gemeend;