is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor derden kan de bepaling van S 1M0 zeer onaangenaam worden, wanneer de man procedeert over een recht, waarover hij de beschikking niet heeft. Spreekt de man hen aan. dan kunnen ze niet zijn niet-ontvankelijkheid vorderen, en ze moeten voortprocedeeren. Daar het vonnis echter tegenover de vrouw niet werkt, staan ze later nogmaals aan een actie van haar kant bloot. Hiertegen moest de wet hen beveiligen, door hun het recht te geven de vrouw mede in het geding te roepen; en als de vrouw daarop niet verschijnt, den man niet-ontvankelijk te doen verklaren.

117. Bij ons bestaat het verschil tusschen formeele en materieele bevoegdheid om te procedeeren niet. De wet geeft hier evenmin voorschriften als overigens bij hel beheer; en men zal dus moeten aannemen dat de bevoegdheid-tot-procedeeren van den man gelijk staat met de bevoegdheid van ieder ander, die een vreemd vermogen beheert.

$ 1381. Erwirbt der Mann mit Mitteln des eingebrachten Gutes bewegliche Sachen, so geht mit dem Krwerbe das Eigentbum auf die 1'ran über, es sei denn, dass der Mann nicht für Rechnung des eingebraehten Gutes crwerben will. Dies gilt insbesondere auch von Inhaberpapieren und von Orderpapieren, die mit Rlankoindossament verseben sind.

Die Vorschriften des Abs I finden entsprechende Anwendung, wenn der Mann mit Mitteln des eingebraehten Gutes ein Recht an Sachen der bezeichneten Art oder ein anderes Recht erwirbt, zu dessen Uebertragung der Abtretungsvertrag genügt.

118. Wanneer de man bestanddeelen van het ingebrachte vermogen in eigen naam vervreemd heeft, dan kan de wet de vrouw tegen den man een persoonlijke actie geven tot uitkeering van hetgeen hij in de plaats daarvan heeft ontvangen, en tot schadevergoeding. Bij het einde van het beheer heeft dan de vrouw een persoonlijke actie tot uitkeering van de waarde van haar vermogen, voor zoover dat vermogen niet meer in z'n oorspronkelijke bestanddeelen bestaat. Maar de wetgever kan meer doen: hij kan de vrouw een zakelijke actie geven voor al datgene, wat de man in ruil voor bestanddeelen uit het ingebrachte vermogen verkregen heeft. In dat geval zou de wet ook voor het ingebrachte vermogen de zakelijke