Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is onverschillig: wanneer de man beheerd heeft, zooals men dat van een goed huisvader verwachten kan, is hij gedekt; de uitgaven waren gewettigd, hij mag ze terugvorderen. § 1390 correspondeert met § 675 die over den lasthebber handelt, waardoor de man in een gunstiger positie geplaatst is dan de vruchtgebruiker (c. f. ^ 1049 j°. § (583).

140. Ook in ons recht zal men moeten aannemen, dat de man de kosten die hijzelf aan het vermogen der vrouw besteedt, mag terugvorderen. Tenzij de man die kosten uit de inkomsten van de vrouw had moeten bestrijden; want was dat het geval, maar heeft hij dat niet gedaan, dan heeft hij niet gehandeld als een goed huisvader (art. 160 4e 1.).

Maar welke kosten mag de man van de vrouw nu terugvorderen? Het antwoord op deze vraag zal men moeten zoeken in art. 1845, omdat men het beheer van den man moet beschouwen, als dat van den lasthebber (zie boven no. 97).

S 1391. Wird diirch das Verhalten des Mannes die Besorgnisz begründet, das/, die Rechte der Frau in einer das eingebrachte Gilt erheblich gefiihrdenden Weise verletzt werden, so kann die Frau von dera Manne Sicherheitsleistung verlangen. 1 las Gleielie gilt, wenn die der Frau aus der Verwaltung und Nutznieszung des Mannes zustehenden Ansprüclie auf Ersatz des Wertlies verbrauchbarer Saohen erheblich gefahrdet sind.

141. Naast het recht van § 1389 2e I. heeft de vrouw nog een [ander recht tegenover den man, dat haar tegen hem beschermen kan, zonder tot het uiterste middel-opheffing der Verwaltungsgemeinschaft — behoeven over te gaan. Het is het recht om in sommige gevallen zekerheidstelling te eischen.

lil den Code heeft de vrouw een wettelijke hypotheek op de goederen van haar man (art. 2121): maar van alle wettelijke hypotheken is deze wel het minst goed te keuren, omdat ze het meeste voorkomt. Ze geeft de vrouw zekerheid ten koste van de crediteuren; en ze legt een deel van het vermogen van den man vast, wat lastiger wordt, naarmate het vermogen van de vrouw grooter is. Tegenwoordig echter worden de slechte gevolgen van wettelijke hypotheken algemeen erkend: onze wet kent ze niet meer, en de Duitsche evenmin.

Sluiten