is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen vernietigen: daarom mag dat recht niet verloren gaan door den eenzijdigen daad van een ander, haar man. Bevestigt zijzelf de handeling mét haar man, dan wordt de handeling geheel onaantastbaar, maar ook dan alleen. Daarom kan ook in dezen gedachtengang de handeling niet geldig worden dooide ontbinding van het huwelijk, tenzij de vrouw zelf haar daarna nog stilzwijgend of uitdrukkelijk bekrachtigt (c. f. art. 172). We zullen zien, dat dit juist in het Duitsche B. \V. anders is.

§ 1390. Yerfügt die Frau durch Yertrag ohne Kinwilligung des Mannes über eingebrachtes Gut, so hiingt die Wirksamkeit des Vertrages von der Genehmigung des Mannes ab.

I'ordert der andere Theil den Mann zur Erklarung über die Genehmigung auf, so kann die Erklarung nur ilim gegenüber erfolgen : eine vor der Aull'orderung der Frau gegenüber crklarte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis /.um Ablaule von zwei Wochen nach dem Ernpfange der Aull'orderung eikliirt werden; wird sie nicht erklart. so gilt sie als verweigert.

Vervveigert der Mann die Genehmigung, so wird der Vertrag nicht dadurch wirksam, dasz die Verwaltung und Nutznieszung aufhört.

167. In no. 164 wees ik er op, hoe § 1396 het geval regelt dat de vrouw zonder toestemming van den man over een zaak beschikt heeft door overeenkomst. § 1396 doelt niet op het sluiten der overeenkomst waarop nog levering moet volgen — daarover handelt § 1399. $ 1396 bedoelt die gevallen, waarin door het sluiten der overeenkomst over het recht beschikt wordt. Hieronder zal dus b.v. vallen de overeenkomst, waarbij de vrouw zich een servituut laat afkoopen, dat ten behoeve van haar eigendom bestond. Heeft de vrouw nu een dergelijke overeenkomst gesloten, dan hangt de werking daarvan van de toestemming van den man af. Vóór hij die toestemming gegeven heeft, werkt de overeenkomst in 't geheel niet, daarna is ze onaantastbaar geworden. Vóór de man dus z'n toestemming gegeven heeft, bestaat er een onzekere toestand: elk oogenblik kan de man de overeenkomst nog bekrachtigen — doet hij dat niet, dan is het alsof er geen overeenkomst tot stand gekomen was. Deze onzeker-