is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het beginsel, dat de vrouw altijd procedeeren kan ook al heeft 't vonnis dan niet z'n volle werking, maakt § 1400 2e 1. een uitzondering geboden door de belangen van derden: de vrouw kan alleen met toestemming van den man een recht vervolgen, dat tot 't ingebrachte vermogen behoort. In dat geval dus kan ze als eischeres niet procedeeren '). Stelt ze een zoodanigen eiseh zonder toestemming van den man in, dan kan de gedaagde niet-ontvankelijkheid vragen. Treedt de vrouw in een ander proces als eischeres op zonder toestemming van den man, dan kan de gedaagde geen niet-ontvankelijkheid vragen. Maar dat is ook niet noodig, omdat hij de proceskosten op haar ingebracht vermogen verhalen kan krachtens § 1412. Ook de kosten, die de derde nog heeft moeten maken tot hij het vonnis van niet-ontvankelijkheid van § 1400 2e 1. had, mag hij op het ingebrachte vermogen verhalen, krachtens § 1412. Hier oordeelde de wet het recht van den derde sterker, dan dat van den man.

172. Bij ons is de quaestie van het procedeeren eenvoudiger, zooals de meeste verhoudingen eenvoudiger zijn dooide minder-beperkte macht van den man en de volkomen handelingsonbevoegdheid der vrouw. 2)

De getrouwde vrouw heeft bij ons geen personam standi in iudicio. Haar onmacht om in rechten op te treden is algemeen, is het gevolg van de maritale macht. En juist hier werkt die maritale macht sterk door. Want niet alleen heelt de vrouw de toestemming van den man noodig om als partij in een proces op te treden, maar hij kan haar krachtens art. 160 2° 1. ook geheel vertegenwoordigen; en de keuze staat, wanneer hij eischer is, aan hem.

Hoewel de wet hierover niets zegt, moet men echter

1) Wél als gedaagde, al heeft 't vonnis dan ook niet z'n volle werking. Zie het vonnis van het O. L. G. Kiel 25 Februari 1901. (Wahneijer ad. g 1400, no. 1.)

2) Eenvoud in de verhoudingen kan men alleen krijgen óf door volkomen handelingsonbevoegdheid der getrouwde vrouw, óf door volkomen handelingsbevoegdheid.