Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. 169 kan de kantonrechter de vrouw machtiging geven tot het verrichten van rechtshandelingen, wanneer de man onder ourateele staat; dat art. 169 ook dit geval omvat, bewijst art. 798 B. r. v. De kantonrechter kan de vrouw dus machtigen om haar eigen vermogen te beheeren, en om over de inkomsten zelf te beschikken. Diezelfde machtiging zal de vrouw ook kunnen aanvragen, al is ze zelf curatrice '); omdat ze die handelingen dan suo iure verrichten mag en er den man niet voor verantwoordelijk is, zooals ze dat is voor de handelingen, die ze als curatrice verricht.

*) Anders: Laurent t. a. p.

Sluiten