is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cl. w. z., bij de herstelling wordt datgene Yorbehaltsgut, wat Yorbehaltsgut zou geweest zijn, als de Verwaltungsgemeinschaft nooit was opgeheven. De man mag z'n verloren rechten terugvorderen; maar hij mag geen rechten opeischen, die hij nooit zou gehad hebben. Het bewijs dat een bepaald vermogensbestanddeel Yorbehaltsgut zou geworden zijn, rust op de vrouw. De man mag het vermogen der vrouw als ingebracht vermogen opvorderen; de vrouw zal de uitzondering te bewijzen hebben.

De herstelling der Verwaltungsgemeinschaft moet volgens § 14.11 2e 1. in het register worden ingeschreven, wil ze tegenover derden werken.

23(i. Behalve krachtens§1425 kan de Verwaltungsgemeinschaft ook nog hersteld worden door overeenkomst tusschen man vrouw — en ze kunnen dat doen op de voorwaarden die ze zelf willen (Jj 1432).

Ook in onze wet kunnen man en vrouw de Verwaltungsgemeinschaft bij onderling goedvinden herstellen (art. 251), maar dit is bij ons uitzondering — geen regel. En dat herstel kan ook niet plaats hebben op de voorwaarden, die partijen zelf willen, maar alleen zooals de Verwaltungsgemeinschaft vroeger bestond. ') In den gedachtengang van onzen wetgever is die bevoegdheid om de Verwaltungsgemeinschaft te^herstellen — wat een uitzondering is op het verbod om staande huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken — wél te begrijpen: de inbreuk op de maritale macht, door de opheffing der Verwaltungsgemeinschaft gemaakt, ziet hij niet graag; is er nu nog mogelijkheid die inbreuk weer ongedaan te maken, dan grijpt hij die gelegenheid met beide handen aan. ')

1) Eveneens de Code in art. 1451.

-) Ons ontw. 86 staat den echtgenooten niet toe terug te komen op de overname van beheer door de vrouw (art. 144). M. i. is dit beter omdat de mogelijkheid van herstel, evenals de bevoegdheid om staande huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken, aanleiding kan geven tot pressie. Ik kom hierop terug bij de behandeling van § 1432.