is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Code juist de bijdrage op één derde van het vermogen deivrouw bepaalde. Maar iets anders is het, of deze maatstaf van berekening te verkiezen is. Een bepaald gedeelte van haar inkomsten moet de vrouw afstaan — een bepaald gedeelte mag ze voor zichzelf houden. Terwijl dus de man desnoods met al z'n inkomsten het huisgezin heelt te onderhouden, hoeft de vrouw niet met al haar krachten daartoe bij te dragen, ook al is het noodig; en ook, al verdient de vrouw door arbeid buitenshuis, waardoor ze haar werkkracht aan het huishouden zelf onttrekt ,).

Wil men eens voor altijd een regeling geven, dan is mij sympathieker een regeling, als die van onze wet, die alle inkomsten van de vrouw ter beschikking van den man steil (art. 231). De vrouw moet gedwongen kunnen worden, desnoods met haar geheele draagkracht den man bij te staan, wanneer dat in het belang van het huisgezin noodig is. Wel is dan daarbij nog een bepaling gewenscht, dat de man die inkomsten alleen ten behoeve van het huisgezin besteden mag (zie ook § 1428), maar in principe is de regeling van onze wet mij sympathieker dan die van den Code.

Men zou zich ook een geheel anderen maatstaf van berekening kunnen denken; n.l. de jaarlijksche kosten tot uitgangspunt nemen en dan de vrouw daarin laten bijdragen naar de verhouding, waarin haar inkomsten staan tot die van haar man. Maar om als wettelijke regeling te gelden, is dit te ingewikkeld, vooral, omdat men niet berekenen kan hoeveel van de uitgaven werkelijk ten behoeve van het huisgezin is besteed; wanneer de man aan den drank is, of een speler, zou hij ook het inkomen van de vrouw op deze wijze kunnen verkwisten.

') Lai rent heelt in z'n avant-projet deze regeling behouden (art. 1567) hoewel hij ze zelf willekeurig vindt. Maar ook andere berekeningen hebben hun nadeel, meent hij, en hij behoudt de regeling van den Code „pour engager les époux a régler eux-raèuies la conti-.bution dans le eontrat de mariage". Ken eigenaar dig argument, waarmee men de zotste regeling kan verdedigen.