is toegevoegd aan uw favorieten.

Rozen uit Lourdes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geten, dat haar zoo dringend om hulp smeekte!

Zij, die het kind niet gunstig gezind waren, verklaarden het wegblijven der verschijning dadelijk anders en zeiden:

„Zie, de politie heeft toch haar doel bereikt! Thans ziet men toch duidelijk, dat alles slechts leugen en bedrog is."

Tehuis gekomen, werd zij door haren vader met verwijtingen overladen. Bernadette vertelde echter eenvoudig, hoe alles gebeurd was, Daar zij nog nooit eene onwaarheid gesproken had, sloegen de ouders geloof aan hetgeen Bernadette hun mededeelde.

Haar vader, die inzag, dat hij verkeerd had gehandeld, maakte het weder goed, door te zeggen: „Het is goed, mijn dierbaar kind ; maar als eene hoogere macht U naar de rots heeft aangetrokken, zonder dat gij het wildet, dan waag ik het ook niet meer, U te verbieden naar de grot te gaan. Ik geef U uwe volle vrijheid weder.

Wie weet, of niet juist mijn verbod oorzaak is dat gij de lieve Vrouwe niet zien kondt? Men moet meer aan God, dan aan de menschen gehoorzamen".

Bernadette, wier gelaat nog voor enkele minuten met tranen bevochtigd was, straalde nu van innige vreugde. Den volgenden morgen ging zij daarom reeds voor het aanbreken van den dageraad naar de grot. Het was een heerlijk schoone lentemorgen en meer dan achtduizend personen bevonden zich bij de zoo beroemd geworden rots Massabielle.