Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Btadz. IX

voorrede 4g0

I. Het Offer des Heeren naar de uitgaaf van 157U . . •

Inleiding ' ' ' ' ,q

Bibliographie. bl. 3. Herkomst en betrouwbaarheid, bl 19-

Strekking en godsdienstige denkbeelden, bl. 27. Het üe

boecxken. bl. 38. n 49

Proeven van Spelling in verschillende uitgaven . . .

Tekst ,,.•••

Register van de brieven, belijdingen en testamenten in

het Offer des Heeren ' „

II. Een Uetboeexken, traoterc.de van den Offer des Heeren,

naar de uitgaaf van 1570 489—498

Inleiding m aqa

Herkomst en doel. bl. 489. Godsdienstige denkbeelden, bl.494.

Tekst «ir_fii7

Register van de liederen in het Lietboecxken ....

III De brieven en liederen, die in de andere uitgaven van

liet Offer des Heeren met het Lietboeexken voorkomen, ^

maar in die van 1570 worden gemist 62l_625

Inleiding 626—662

Tekst , ' caa

Lust van de in III voorkomende brieven en liederen. .

Lijst der lezingen in de uitgaaf van 1570 (of na bl. 619 die

van 1578), van welke in dezen herdruk in letters of lees- ^

teekens is afgeweken 666—667

Aanvullingen en verbeteringen 669—683

Alphabetiseh register

Sluiten