Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

n, brieven van een aantal der oudste doopsgezinde martriaren uil ons

Und; kunne Mijdingen of M*. J[ZTaZ^Zit del Zier aan

hunne testamenten of afsc <)f liedererlj \p martelaren (meest

de hunnen gezonden, , ft kort na hun dood gedicht;

andere dan de schrijvers van de brieven) bvfOj

«ÜÜÏ«»- * •*«h" 't %ZL -»- *.*<

(io< om zy« ry ,. „ vertrouwelijke mededeelingen

,Ur lU^e in ta M»

der vervolgden "hen » ' „diefde lektaur alt het in die

',"°n jweni; 'eindelijk omdat «V

;;:rr;r.s« -*«•- -—re—

'"irofc TSi»«*«"«»" »"-«"•«""

* , , . „< beknoptheid wat het getal der

ook .1 d. *«*. J oflrf„„„

daarin opgenomen jmrUdaar' J. ^ o(.

«M, — l M,,ooe,d, liederen, op betonde „ij-

:r~" —. ^

».«T

" , _ uitvoerina met het even voortreffelijke papier der

lijke typographmh, «"*<""* Ho<l« IM fc»

"7led,r „tonden, niet «eer dan

z"z:;:z tx "'»• -*■** * - —'

»* zelfs slechts 10,2 cM. lang.

Sluiten