Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Wy o„ doe, doosjan

™en «jjt ghi, oft van «ta» «op,, zijt gkyW »ï «T™ w j^mi Van Bod, wegen. .Joo». Dat cn geloono .c mot. Vrag. Waerom?

II Om dat ghy my geuangen hok, om to weten ) heet me, my

staet want alle * die de Heere wtgesonden heeft om to gaen

ren 'ende hebben niemant in geuanckenissen doen leggen, want h

, , i i + „ft Waer sv quamen ende men haer I

santse wt' ™ ° e™ ts'tof van harCn voeten schudden souden, met en ontfinge, dat s tt0 dat * paulu8 i

Duyuel. dl. Toocht -

dat Paulus haer in gheuanckenis leyde, dat vraech ie v.

Je en wetet niet. Joos. Waerom bestaet ghi v dan yemant op te brengen 3) sulcke scriften, die ghy selue niet en weet. Ja daer en

r r^rersrrgs:or^ ;r-

0üu: vin God niet Vrag. Waerom? Joos. Omdat de Heere ;;;ctic ^

Christu"ngheboden toeft," datmen den t verdoolden den rechten T •• «.,1 onde "hv segt dat ick verdoolt ben, waerom en heb, gZmy niet hot relhto gewe,en? want ie on .oeokcander, niot d" rechte- Antw. Daeronw.ijn wy g<>e»mem .Joos. Daer» moest "hv gecomen hebben, daer ick woonde. Antw. Wy en w ten niet waer dat ghy woondet. Joos. Ghy wister den Baeliu we , . . TTiidt ehv een ffoet schaep geweest, ten soude niet

behoeft hebben. Joos. Christus verliet * die ncgh('n e^ tn^g('ntich. , v.,nu n ,Ht verloren soecken. Doen seyde llonse. tloui ntri'^U ™ on, heylige vader den Pan,, ende, Ti. tt Auri Tvov<;pr voor uwen Ouersten? Joos. lek kenao'0goenen x Ouersten dat, Christus. Vrag. da, hon. gH da, den Keyser nergens voor? Ick seyde, dat ic wel tevreden was dit hy mijn Ouerste was naet vleys. Doen screuen sy dat ic gee n n Ouersten en kende na den geest dan Christus, ende den Ke "er naet vleesch. Doen seyde Ronse: Wanneer waert gh. laetst t biechten segt my toch dat. Joos. Hier en begeere ic niet tege v te spreken Vra Waerom? Joos. Voor de Heeren in vollen viei schare, daer sal ic wel spreken. Daer sout v (seyden sy) dat leue

i) Gij hebt mij nietdoen 6*™"^ "^Vnder ''

't met mij, n.1. met mijn geloo , > onwaarheid doet voorkomen.

J "ïlnd rïrd'" »*• "" ~

ol. 112 V,.

lat. 28. c. 19.

-lat. 10. b. 14.

l. Cor. 5. a. 3. L. Tim.l.c.20.

1. Re. 15.C.22. Ozee. 6. b. 11. Mat. 9. b. 13. 12. a. 7. t Mat.18.b.12.

Mat. 18. b. 13. ; Fol. 112 V.

\

l

, Mat. 23. a. 7.

e n

n

je

Sluiten