Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v het spreecken wel beletten. Joos^ ^ gtoit

sinnen, ende die vijf «men ^ ^ daer wel beletten.

oft quaet spreecke. • sac ende versmoort

Joos. So doet, «tecct my cocncl.jc m eenen «a£ e ^ ^

my by nachte, dat gheen e.de die .alt >•

ten ende nieren doorgiet, acr si ^ Btaen, want £

aien, ende hem tónen wel wreeeken, .«ta* p hc ^ ^ A

ick ben doch hereyt d.t vleys af » legghen, *, ^ ^

water, toy voort ^hepen »J». ° m„k« meerder. Doon

hyer m den hcert) ut met g s sejdcn, dat »y ge-

S 1-2 van ° God", ende geatelt al. M»

r^rhefje^nrmeTdrnX ie id ghe-

sonden. Sy seyden dat sy my dat Petrus

8y ghesonden waren. Ic sey . ^ paus ende hy was hem

den sluetel was gegeiion, > Toocht my datter naecomers

gegeuen ende zijn nacomers Joos iownt y ^ ^

staet. Antw. Dat salinen v « ^og . Christus vraechde:

las Ronse in een Testament, Matth 16 Y-mjUt Lh ^ ^ ^

"Wie seggen de lieden des mensc =f0nter van geen naco-

_ seyt: let gene n doof ghy niet

mers. Doen seyde hy. Gby maer het is te lanck

Joos? het is so lanck, ick sou e j[ong_ Hoe verre? Joos.

werc. Joos. Ic wil dat gby ^oor * , , „0v,00rt dat

1.119 r*. Re. 16. a. 7. re. 17.b.lO. po. 2. c. 23.

Mat. 16. b. 13.

Tot daert staet van de nacomers. rvou ^ ° ^ .g

hy t; t op der £. L. Chrutn. i.t

by gefundeert op ' .' f -i pft q seggende: * Daer en fundament, gelijc «Is 1 aulra sey ,■ • ' bchnloen datter mach gbeen «nder fnndamen ghey werien ^

ghe„lcyt is, dwelcke » ^ ^"0 niet op Peter, mner

ment niet, noch hy en f daer . beleedt: 4- Ic belijde

op de belijdingbe van zijnen g > ~ d g j8 Christus

L gby 4* «"™'»sMden LTon Itken i'ydo ick) «nden dan dat fundament. Maer laet ons sprc. y j dat ick

sluetel, ghy valt vanden sluetel op de Kercke, g y

1) Verdrinkt mij heimelijk deS1Ja^l\fi2rde, Ïn volks^dar

nog zoo in 't verborgen) ziet het de Al Mnschouwen, groot genoeg om he

is dat evengoed alsof een aantal mensc ■ 7.icli wel wreken. Ii

.,an het licht te brengen. Immers de Heer, «He zijne gevolgen wordt uw misdrijf openbaar.

Mat. 16. c. 18. lCor. 3. b. 11. Fol. 119 V. Mat. 16. c. 18.

I

Sluiten