Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weert. m. 18. 495. — dichter van liederen. 505*. — wegens eedsweigering gevangen genomen. 505*. verbrand. 507 v. wonder bij —'b dood. 508. lied op — 505 v.v. Friesche taal. 25. 26. 438. 440. Friezen. Zie Vriezen.

fci.

Geervliet, martelaar te — 550. Geest, Heilige. 35. 380. 451. enz. — richtsnoer voor ons oordeel. 304. — van Vader en Zoon uitgaande. 135. 361. 646. Gehei mschrift van gevangen

m. m. 628*.

Gemeente. 226. 261. 271.377 v.v. gehechtheid aan de éénheid der gemeente. 31. 213. 261. 529. 580. 596 v. — zonder vlek of rimpel, voor het eerst by Jeroniinus S e g e r s z. 136*. 377. duitsche en engelsche —n in het zuiden. 226. scheuringen in de — 37. 630. — verzorgt weduwen en weezen. 630. — waarborgt zaligheid. 381 v. 449*. 455.

Gent, martelaars te — 98. 121. 187. 238. 348.516.531.536.556.

649. 666. GielisBernaerts, leeraar te —. Vgl. G i e 1 i s. Gentsche pacificatie. 14. Gerrit Cornelisz. m. 18. voor het eerst in n°. 6, 15786. 12. — gefolterd. 655 v. verbrand. 658. lied op — 654 v.v. Gevangenissen. Niet altoos streng. 123. 126*. 129. 397. 448*. 463. 638 v.v. voorzichtigheid in het schrijven uit de — noodig. 204. 628*.

Gevangenschap (langdurige).

126*. 270*. 348*. 463*. 478* 659*. Geuzenjaar. 497. Vgl. Beeldenstorm van 1566.

Gielis Bernaerts. m. 17.342. 11.

brieven van — 373 v.v. — leeraar te Gent. 373*. 387*. —' uitvoerig bijbelgebruik. 29. 375 v.v. —' innige liefde tot de gemeente. 381 v. — vermaant tot gastvrijheid en milddadigheid. 35. 390.

— over het avondmaal. 378. gepijnigd. 388. 391. raadt aan dispuut met geesteiyken te weigeren. 389. onthoofd. 373*. lied op — 390 v.v.

GielisMatthysz. m. 17. leeraar te Middelburg. 448*. 450*. 476.

— herinnert aan vroegeren overdaad. 27. 461. — legt nadruk op aalmoezen geven. 35. 459 v. — waarschuwt tegen afval tot de H e rvormden (?). 448* v. 452 v.v. —'a executie lang uitgesteld en in 't geheim geschied. 463. — onthoofd. 448*. lied op — 475 v.v.

Gielis van A e r d e. c. s. m. m. te Lier verbrand. 568*. — zingen psalm 41. 573. lied op — 568 v.v.

Gillis van Aken. 37. 130. 207. 214*. 223. 274. 565*. —'s ongeregeld leven. 247. had C 1 a e s k e n gedoopt. 325. 327. — onthoofd. 247*.

Gielis van Gusseme. m. 18.

verbrand. 536*. lied op — 535 v.v. Goebens, Goossen. emdensche drukker van het Offer des Heeren? 13.

G o r i s , van Lier. m. levend verbrand. 517. lied op — 516 v.v. G o r i s L e e r s e. m. verbrand.

561. 667. lied op — 560 v.v. Goyvert Mertens. m. verbrand. 568*. lied op — 568 v.v. G r i e t k e n, van Lier. m. levend verbrand. 517. lied op — 516 v.v. \ Grietken Bonaventuers. Zie Margriete van Halle. Grouwell, Bernard. dominikaan te Zwolle. 511.

43

Sluiten