Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— aangeduid door „de arend", j 666.

Keizer van eene reder ijkerskamer. de man van A nneken (Tanneken) van Roosbroecke, m. was — 574.

Kerk, roomsche. komt by de martelaars zelden te sprake. 30 v.v. oordeel over — 92. 183. 222. 242. 249. 359 v. nieuwe strooming in de — 448* v. 452 v.v.

Kerk, ware kerk. gehechtheid aan de eenheid van de — ! en afkeer van sectarisme. Zie

Gemeente en Sectarisme. Kerkvaders. 222. 249. 283.

287. 296. 299. 360. Kloostergeval van 1558 te

Leeuwarden. 314.

K o r t r ij k. martelaar te —. Zie J 008 K i n t.

Lauwers van de Walle, de> zelfde alsKaerl vanYperen L e e r a a r (s). 387. 390. 450. 454* 457. — naam voor pastoor. 506*

Leerstellige formules ko' men zelden voor. 34. 35. 135. 258*

360* v. 448*. 449*. 646.

Leeuwarden, martelaars te — 91. 260. 324*. 430. 437. 505. 608*. kloostergeval van 1558 te — 314.

Leiden, martelaars te — 195. 526. 578 v.v. dwaling ten opzichte van het sterfjaar van de martelaars te — hersteld. 578.

Lek tuur. 646*. Broederlyke vereeninge. 62*. — Geestelyk liedtboecxken. 71*. — 600 exx. van een werk van M e n n o voor Jan C1 a e s z. gedrukt. 78*. 87. — boeken van Jor. Simonsz. 257*. — geschriften van M e n n o en Dirk Philips. 408. Souterliedekens van 1540. 573*. —van

het N. T. aanbevolen. 368 v.v. Lenaert Bouwen 8. bij martetelaars bekend. 37. enz. — van Sommelsdijk afkomstig. 317*. — doopt d'Auchy. 270*. 276 v. 280. — door dezen voor onberispelijk van leven gehouden. 317. Lenaert Plouier. m. 17. 495. 552. 567. 568*. —'s testament. 367 v.v. andere brieven van — (368*.) 667. —'s e e d s weigering. 495. bijzonderheden omtrent — en zyne familie. 367*. — verdronken. 367*. lied op — 371 v. Leuina (Gr hy se 1 i n s). m. 18. verbrand. 534. wonder bij haar dood. 534. lied op — 531 v.v. Liedtboecxken,tracterende van den Offer des Heer e n , Het. 38 v. 487 v.v. sommige liederen uit — in het duitsch

— vertaald. 38. gezangwezen in

— 39. liederen van — in proza overgebracht door het Groot

Offerboek. 39. — bevat gedichten öf van ooggetuigen óf althans van tijdgenooten. 490. 491. Boms van martelaars zeiven. 490.

— rederijkerspoëzie. 492. een enkel lied uit — lyrisch. 492. — gedicht om gezongen te worden. 493.

— godsdienstige richting. 494 v.

— groote bijbelkennis der dichters van — 496. oordeel der dichters van — over de vervolgingen en eigenaardige kleur van hun geloof in de toekomst. 496. 497.

j L i e r. martelaars te — 246*. 516v.v. | 568 v.v.

L ij d e n. doel van het martelaars— 33. 170. 388. 458. 464. 637.

Lijsbeth Dirksd. Zie Elisab e t h.

L ij s b e t h P i e r s i n s. m. 18. door den beul smadelyk behandeld. 536. verbrand. 536*. lied op — 535 v.v. Lijsken D i r k s. m. 17. vrouw

Sluiten