Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOTHECA REFORMATOR!! NEERLANDICA

GESCHRIFTEN UIT DEN TIJD DER HERVORMING IN DE NEDERLANDEN

OPNIEUW UITGEGEVEN EN VAN INLEIDINGEN EN AANTEEKEN1NGEN VOORZIEN

DOOR

Dr. S. CRAMER, en Dr. F. PIJPER,

Hoogleeraar aan de Universiteit Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit

van Amsterdam en aan het Doopsgezind te Leiden Seminarium aldaar

DERDE DEEL:

De oudste Roomsche bestrijders van Liither

BEWERKT DOOR

Dr. F. P IJ P E R

'S-GRAYENHAGE

MARTINUS NIJHOFF 1905

Sluiten