Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sed magister noster de Hochstrat debet eos citare,

Tune non amplius audebunt illuminatos vexare.

In een der brieven beklaagt zich de schrijver:

„nuper unus dixit (juod non credit, quod tunica domini in Treveris esset tunica domini, sed una antiqua et pediculosa vestis: et non credit etiam quod crinia beate virginis est adhuc in mundo. Et unus alter dixit quod possibile est, quod tres reges in Colonia sunt tres rustici ex Vestpbalia.... Tune ego dixi 'Ad ignem, ad ignem cum isto heretico'. Et ipse derisit me; ego vero dixi 'Tu ribalde, tu deberes talia dicere, quod magistei noster Hochstratus in Colonia audiret, qui est inquisitor lieretice pravitatis'" •).

In een brief, dien Van Hoogstraten zelf aan Ortuinus Gratius heet geschreven te hebben, leest men het bericht, dat hij op straat eenige grafschriften gevonden heeft. Er kwam o. a. in \ oor.

Hic iacet Hochstratus, viventem ferre patique Quem potuere mali, non potuere boni:

Ipse quoque excedens vita indignatus ab illa,

Mestus ob hoe, quod non plus nocuisset, erat.

Hij heeft deze verzen niet begrepen en verzoekt:

quod vos velitis eam interpretare an velit me vel alium. Si vult me (quod ego non credo, quia ego adhuc non sum mortuus) tune volo inqnisitionem faeere, et quando ego habeo eum, tune volo sibi unum balneum preparare, quod non debet ridere: ego bene possum -).

In April van het j. 1519 heeft Van Hoogstraten in de opdracht van een zijner werken Leo X gewezen op het gevaar dat naderde van de zijde van Luther. De schrijver verlangde niet alleen dat Reuehlin zou worden veroordeeld, maar hij wekte den Paus op ook tegen Luther op te treden '). Deze heeft dit opgevat als eene

1) Ibidem, p. 32 seq., 02 seq.

2) Ibidem, p 150 seq.

3) Bij de beste auteurs, zooals Gieseler (Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bonn 1840, Bd. III, Abth. 1, S. 37) en Sclimidt (Af. Lutheri opera latina varii aryumenti, Francof. 1865, Vol. II, p. 294) is de dwaling ingeslopen, als zou Van Hoogstraten dit hebben geschreven in de opdracht zijner Apologia contra dialogum Oeorgio Benigno ascriptum in causa loannis Reuehlin, M. CCCCC. XVIII. Coloniae. Dit is echter niet liet geval. De bedoelde plaats is te vinden in de (evenals bedoelde Apologia hieronder nader te bespreken) Destructio Cabale ab Ioanne

Sluiten