Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AD REYEREN

D1SSIMVM IN CHR1STO PATREM

ac illuftriffimum Principem Erardum de Marcka, S. Roma nee Ecclefise Tituli Sancti Chryfogoni Cardinalem Prefbyterum Archiepifcopum Valentinum, Leodiêfem Epifco pum, Bullonise Ducem: Comitem Loffenfem, &c. Fratris Jaeobi Hoechftrati theologise profefforis, per Colonienfem, Moguntinenfem, ac Treuerenfem Prouincias, hseretica; prauitatis Inquifitoris Catholicse aliquot difputationes.

Contra Xutberanos.

SEQVVNTYE YEEITATES OCTO,

quce primo libro continentur, totidem approbatse difputationibus.

.1. Fides fpiritus fanctidonü, fine bonis poteft efi'e operibus.

2. Per opera bona, homo uitam meretur seternam.

3. Regnum ccelorum, eft bonis operibus debitum.

4. Opera bona, faciunt mortales ccelo dignos

5. Impium commentum eft afferere. Si bona opera nos cö

ftituunt coelo dignos, Chriftus fruftra mortuus eft.

6. Homo per opera poenalia bona, Deo pro fuis peccatis

fatisfacit.

7. Opera bona, plurimum conferunt ad beatitudinem.

8. Scriptoribus Euangelicis phas non erat, fanctorum do-

cere inuocationem, eam tarnen effe falutiferam ex l'acro conuincitur Euangelio.

<| Scopus totius operis.

Opera bona non iuftificant, fed hominem beatificant.

<| Sequitur index libri 1'ecüdi & tertij.

Anno M. D. XXVI. menfe Iunio. //

III.

35

Sluiten