Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gy zyt myn frunden ist dat gy doin na al myn geboden. Christus beueel, Got lieff to hebben van gantzen herten, fordert twe dingen van ons. Ten ersten, de onmoegelicke volkomenheyt, als vorgemelt is. Ten anderden, sullicke volkomenheyt, als ons krancken menschen mit Godes hulp wel muegelick is Van gantzen herten, dat is na al dyne macht.

De alde Christen Doctoren tuigen oick, dat gene hillige menschen, de thien geboden op erden gantz volbrengen kunnen, vide August, li. 1 . retract. 19 . super Joh. tract. 41. Jtem de spirit. et lit. sprickt hy openbair. .Tn den hemel salt gescheen hyr op erden ist allen hilligen onmuegelick. Des gelycks Bernardus super cantic. serm . 50. Siet artieul van verdienst. Oick belyden des alle hillige Christen in Dauids psalmen vnd in dat pater noster. Hyrom leren sie openbar tegen de scrifftuir, vnde tegen dat getuichnis in allen got fruchtigen conscientien die ons leren dat den menschen muegelick zy de thien geboden gantz to halden mit natuirlicke macht, fo. xxixr. of mit des hilgen geestes hulp // want do ertt'sund blijfft in onse fleis.

Hyr bedenckt de munnicken lering in . cc . naestuerleden jaren, de sich vermeten hebben de thien geboden to volbrengen, vnd noch meer to doin, dat sie ander luyden vercopen l) mochten.

Christus sprickt mat. 5 . ick sijn gekomen do wet to volbringen, dat is de thien geboden. Jtem Paulus sprickt des gelijcs rom. 8. 10. Dit is geschiet in dese manyren. Ten ersten betailt hy mit sijnen doot alle pijn, de wy mit onse sunden tegen de thien gebode verdient hebben. Ten anderden vefullet hy vor ons de thien geboden mit sijn hillige leuen, des ons onmuegelick is rom . 8 . vnde verdient ons mit sijne duechden dat ewige leuen rom . 6. Dese twe punten mit rechten ghelouen bedencken, is Christus fleis eten, vnd sijn bloit drincken, als joh . 6 . steet.

Ten derden begint Christus de thien geboden oick in ons to volbringen, hy verclairt onse verstant, vnde beweget onsen wil to stryden tegen de ingeborne quade lusten, vnde to arbeiden in den thien geboden, mit liefft an Gott vnde menschen. rom .6.8. De Christen werden mit Christus geest gedreuen, sie wandelen nyt na den fleis. De erste twe salige wercken sijnen buyten ons gedain fa. xxx\ in Christus gebenedide licham, nemelick onscul-//dich vor ons steruen, vnde hillich vor ons leuen. Dat derde werck doet Christus in onse herten vnde lichamen, nemelick in ons leuen vnd woinen joh . 14 . mit sijnen gheest ons nijuwe creatuiren maken tit. 3 . joh . 3. Leret alle dage mit leuendigen gelouen op Christus doot vnd

1) Van het overtollige aan anderen verkoopen.

Sluiten